Om psykosyntes


Roberto Assagioli (1888-1974) fokuserade på det friska hos människan och utvecklade en psykologi som inriktar sig på våra inneboende möjligheter, med en helhetssyn som omfattar hela människan; kropp, tankar, känslor och själ.

Den utgår från att alla delar behöver uppmärksamhet för att vi ska kunna utveckla den potential som finns inom oss.

Assagioli menade att empati och den terapeutiska relationen är viktigare än specifika metoder i det terapeutiska arbetet.

Han beskriver sitt arbetssätt med orden:

”En metod för psykologisk utveckling och självförverkligande för dem som vägrar att förbli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan, för dem som vägrar att passivt ge efter för det psykologiska spel som pågår inom dem, utan istället är beslutna att bli herrar över sina egna liv”.

Roberto Assagioli, läkare och psykiater

Assagioli visar att när personlighetens delar är integrerade i en personlig psykosyntes, kan vi arbeta vidare mot en transpersonlig psykosyntes, för att även inkludera den andliga dimensionen i vårt liv.


Viljan är enligt Assagioli psykets mest centrala funktion.

För att kunna leva våra liv, istället för att enbart överleva, behöver vi lära oss att använda vår vilja för att märka och uppleva alla känslor. Vi behöver välkomna alla upplevelser för att lära oss mer om oss själva och livet.

”Viljans effektivaste och mest tillfredsställande roll är inte att vara en källa till direkt makt eller styrka, utan en funktion som står till vårt förfogade och kan stimulera, reglera och styra alla andra funktioner och krafter inom oss.”

Ur boken Om viljan, Roberto Assagioli