Om mig

Hej! Jag heter Anna Skevik.

Min bakgrund har jag i IT-branschen, där jag började 1980 som programmerare och systemutvecklare. Åren 1994-2000 ingick jag i ett företags ledningsgrupp och arbetade med personalutveckling. Under dessa år undervisade jag även i stress och stresshantering, både internt och externt.

År 1996 kom jag i kontakt med terapiformen psykosyntes och jag kände att jag funnit något värdefullt. Ett förhållningssätt att relatera till mig själv och till andra utifrån min sanning, med ärlighet, respekt och hänsyn för min egen och andras egenart.
Läs mer om psykosyntes i menyn ”Om psykosyntes”.

År 2009 upptäckte jag Divine Truth och kände återigen att jag funnit något värdefullt. Divine Truth är undervisning om Guds sanning och kärlek och hur vi kan ta emot den och hur vi kan utveckla vår kärlek till oss själva, djur och natur. Det jag har lärt mig om vikten av att uppleva, uttrycka och förlösa nedtryckta känslor har förändrat hela mitt liv i positiv riktning.
Läs om kärnbudskapet i Divine Truth i menyn ”Om Divine Truth”.

År 2014 kom den första presentationen i serien Assistance Group – An Education in Love på Divine Truth hemsida. Jag kände en stark önskan att se och diskutera materialet med andra, så jag startade en studiegrupp.
Läs mer om studiegrupper i meny ”Om Divine Truth studiegrupper”.

Åren 2000-2021 arbetade jag i egen verksamhet som psykosyntesterapeut.
Från 2009 förändrades mitt arbetssätt genom ett ökat fokus på mina nya kunskaper och erfarenheter av att förlösa nedtryckta känslor och den negativa effekt de blockerade känslorna har på våra liv.

I december 2021 avvecklade jag min kommersiella verksamhet och fortsatte, på ideell basis, att erbjuda människor stöd för att hitta sin inre kompass och navigera mot ett lyckligare liv. Det är min önskan och passion i livet att stödja människor att hitta sin väg att skapa ett lyckligt liv och om de vill, att utforska andlighet!


Fakta

Jag är beteendevetare, med en fil kand i psykologi och pedagogik (1994) vid Göteborgs Universitet.

År 1996-2000 studerade jag psykosyntes och examinerades som diplomerad psykosyntesguide på PsykosyntesInstitutet i Göteborg. Det är en utbildning som följer de kriterier som gäller för European Association of Psychotheraphy (EAP) och European Federation for Psychosynthesis Psychotherapy (EFPP).

År 2007-2008 gick jag en utbildning i handledning från ett transpersonellt och integrativt perspektiv på PsykosyntesAkademin i Stockholm.

Under åren 2013-2018 studerade jag ayurveda och examinerades som diplomerad ayurvedisk hälsovägledare på Mimers Källa i Göteborg.

Min värdegrund, världsbild och syn på livet har sina rötter i Divine Truth.