Om Divine Truth

Divine Truth, som betyder gudomlig sanning, avser Guds sanning, vilken är den absoluta sanningen om universum och allt som det omfattar – ur Guds perspektiv.

Divine Truth lär att den gudomliga sanningen kan upptäckas av vilken person som helst genom att skapa en personlig relation med Gud.

Undervisningen om Divine Truth innefattar läran om Gud och Guds natur, den mänskliga själens natur, utveckling och potential, hur man skapar en relation med Gud, vad som är kärleksfullt ur Guds perspektiv, hur man blir en mer kärleksfull människa, livet efter döden, andar och andevärlden och de fysiska och andliga lagar som styr i universum.

Undervisningen är fri och obunden av politiska, religiösa och andra gruppintressen.


Kärnbudskapet i Divine Truth är:

 • Vi är själar skapade med en unik personlighet.
 • Själen, som består av två halvor, delas när varje halva av själen inkarnerar på jorden.
 • Dessa två halvor kallas ”soulmates, själspartner” och kan vara heterosexuella eller homosexuella, beroende på själens totala maskulina eller feminina anlag.
 • Potentialen för varje halva av själen är att attrahera och förenas med den andra halvan. De flesta av oss har dock själsliga skador, negativa känslor gentemot det motsatta könet och/eller samma kön, som orsakar att vi och vår själspartner inte dras till varandra.
 • Vi lever i ett universum som är skapat av Gud och som styrs av fysiska och andliga lagar som bygger på kärlek.
 • Våra känslor speglar vårt själstillstånd i kärlek.
 • Vi har fri vilja att agera i harmoni eller i disharmoni med Guds lagar.
 • Vårt själstillstånd attraherar upplevelser i livet för att undervisa oss om när vi är i harmoni med Guds lagar och när vi är i disharmoni med Guds lagar.
 • När vi agerar i harmoni med Guds lagar upplever vi genuin glädje, njutning och välbehag, för att vi är i harmoni med kärlek.
 • När vi agerar i disharmoni med Guds lagar upplever vi obehag och smärta, för att vi är i disharmoni med kärlek.
 • Känslor är energi och det är när känsloenergin flödar genom oss som vi upplever känslorna.
 • Rädsla som vi undviker att uppleva krymper vår livsupplevelse.
 • Kärlek expanderar vår livsupplevelse.
 • Ilska täcker över den sorg och smärta som vi undviker att uppleva.
 • Vi expanderar vårt själstillstånd när vi väljer att uppleva och med kroppen uttrycka alla känslor, ilska, rädsla, smärta och sorg, utan att rikta känslorna mot något levande. Känslorna flödar då naturligt genom oss och lämnar oss.
 • Vi krymper vårt själstillstånd när vi väljer att leva i våra känslor. Känslorna stannar då kvar i oss, nedtryckta och blockerade och skapar obehag och smärta.
 • Det finns två vägar att utvecklas i kärlek:
  Den naturliga kärlekens väg som innebär att vi arbetar med att få syn på och uppleva det som är kärlekslöst inom oss, på egen hand, för att växa i kärlek. Detta tar lång tid.
  Den gudomliga kärlekens väg som innebär att vi, förutom att vi arbetar med att få syn på och uppleva det som är kärlekslöst inom oss, också längtar efter att ta emot Guds kärlek. Guds kärlek tar bort orsaken till kärlekslösheten inom oss, läker våra själsliga sår, transformerar själen och vi växer i kärlek.

2005-05-08 Relationship with God – Receiving Divine Love

2005-06-10 The Human Soul – Emotional Clearing