Studiegrupper i Divine Truth

År 2014 kom den första presentationen i serien Assistance Group – An Education in Love på Divine Truth hemsida, www.divinetruth.com. De finns under Downloads, sorterat på Event Type Assistance Group.

Jag kände en stark önskan att se och diskutera materialet med andra, så jag startade en studiegrupp.

Syftet med gruppen är att vi stödjer varandra att tillägna oss den kunskap som Jesus och Mary förmedlar och att inspirera till att praktisera det vi lär oss, för att utvecklas i sanning, kärlek, ödmjukhet, längtan, tillit, självansvar och att agera kärleksfullt.

För närvarande finns följande presentationer i serien Assistance Group – An Education in Love:

Introduktionspresentation:
An introduction to love, 2014

An Education in Love:
Developing my will to love, 2016 
Developing my loving self, 2016
Understanding God’s loving laws, 2016
Understanding sin and its causes, 2019 (delvis publicerad)

Ytterligare fem presentationer är planerade:
Confronting sin and its causes
Removing sin and its causes
Engaging God’s loving laws
Receiving God’s love
Loving God

De första åren träffades vi fysiskt i Göteborg. Från och med pandemin 2020 gick vi över till att träffas online, på Zoom. Det har möjliggjort för svensktalande personer från hela världen att delta. För närvarande har vi deltagare från Norge, Japan och från olika platser i Sverige.

Vi skapade policy och förhållningsregler i gruppen. En av dem är att nya personer som vill komma med i gruppen behöver studera samtliga presentationer fram till och med den som är uppgiften för nästkommande studiegruppsträff, för att kunna börja i gruppen.

Efter sex år startade vi Studiegrupp II eftersom det började bli för mycket material att sätta sig in i på egen hand för nya deltagare.

För att skapa en gemensam bas för alla deltagare i Studiegrupp II började vi med att studera välkomstvideorna för förstagångsbesökare, som Jesus föreslår på Divine Truth YouTube kanal, https://www.youtube.com/playlist?list=PLAB11BC2B509B15F8.

Därefter fortsätter vi med presentationerna Assistance Group – An Education in Love från 2014 och framåt.

Nu är vi 12 personer i Studiegrupp II och ytterligare 3 personer har anmält intresse för att delta i gruppen, så nästa steg är att dela gruppen i två studiegrupper. Vår erfarenhet är att en lämplig gruppstorlek är mellan 7–9 personer för både deltagare och den person som leder gruppen.

Det viktigaste med studiegruppen är att vi tränar på att bli självreflekterande kring det vi lär oss som är kärlekslöst respektive kärleksfullt enligt Guds definition och börjar praktisera det vi lär oss.

I takt med att vi tränar på att uppleva och uttrycka alla våra känslor, längta efter en relation med Gud och att kunna ta emot Guds kärlek, börjar vi förändras. Det är en förändring som reflekteras i våra attityder, våra känslor och våra handlingar till andra människor, djur och natur. Vi blir lyckligare och vårt liv förändras genomgripande i positiv riktning. Det är min erfarenhet!

Är du intresserad av att delta i någon av studiegrupperna så kan du kontakta mig, skevikanna@gmail.com, för information om gruppen, förkunskapskrav, policy och förhållningsregler.

%d bloggare gillar detta: